Mirja Sarkkinen

Vauvaperhepsykoterapeutin apua monenlaisiin raskauden ja vauvavaiheen ongelmiin.

Vauvaperhepsykologi
vauvaperhepsykoterapeutti

Työnohjaus, julkaisut ja asiantuntijatehtävät

Vastaanottoni on ESPOON KESKUKSESSA, os. Kirkkojärventie 10 A 12, 02770 Espoo, aivan Espoon keskuksen juna-aseman vieressä, kaupungintalon puolella. Hyvät julkiset yhteydet, esim. Helsingin keskustasta junalla 20min. Talon vieressä on hyvin junaliikenteen ilmaisia 2h-liityntäparkkipaikkoja.

Teen työnohjausta ja konsultaatioita myös tietoturvallisessa etäyhteydessä.

Varhaisen vuorovaikutuksen hoidon ja psykoterapian työnohjaus ja konsultaatio:

Tarjoan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin työntekijöille hoidollisen ja psykoterapeuttisen vauvaperhetyön tapaustyönohjausta ja konsultaatiota (yksilö-, työpari- ja tiimi/ryhmätapaamiset). Ne voidaan toteuttaa joko vastaanotollani Espoossa tai hoitoyksiköissä. Myös tietoturvallinen nettityönohjaus on mahdollista.

Teen myös ns. suoraa työnohjausta ja konsultaatiota, jolloin voin - niin sovittaessa, olla mukana potilas/asiakastapaamisissa. Suorasta työnohjauksesta eli yhteisestä asiakas/potilastyöskentelystä työnohjattavien kanssa minulla on hyvää kokemusta vuosien työnohjausprosesseista.

Hinnat (alvittomia):

- yksilötyönohjaus 120€/45min, 160€/60min, 200€/90min
- työparityönohjaus 200€/90min
- tiimityönohjaus 250€/90min, 320€/2h

- koko päivän tiimityönohjaus 1000€/max 6h

Lisäksi matka- ja mahd. majoituskulut.

Tiedustelut: puh. 040-84 23456; email: mirja.sarkkinen@outlook.com

 

Varhaisen vuorovaikutuksen kehittämis- ja asiantuntijapalvelut:

Olen toiminut useissa varhaisen vuorovaikutuksen tukeen, hoitoon ja psykoterapiaan liittyvissä kehittämishankkeissa:

* Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Varhaisen vuorovaikutuksen tutkiminen, tukeminen ja hoito -projekti

* Ensi- ja turvakotien liiton Alma-vuorovaikutusyksikkö, Helsinki

* HUS/Hyks, Jorvin sairaanhoitoalueen Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi, tuki ja hoito, VV-projekti. Ks. alta SYLKKYYN!-raportti.

* Autismiliiton Lakela-projekti (autismin tunnistaminen vauvaiässä ja pre-autististen vauvojen ja pikkulasten vuorovaikutushoito)

* Pohjanmaa-hanke (äidin masennuksen ja sen vuorovaikutusriskin MASU-hoitoketjut); Välittäjä-hanke (vauva-ajan vuorovaikutusongelmat ja niiden hoito -prosessikoulutus)

* Kainuun Tukeva-hanke (raskauden, synnytyksen ja varhaisen vauvavaiheen vuorovaikutusriskit ja niiden hoito -prosessikoulutus ja konsultaatiot)

* 9 vuotta HUS/HYKS, Jorvin lastenpsykiatrian Sylkky-vauvaperhetyöryhmän vauvaperhepsykologina, v. 2002-2011. Ks. alta SYLKKYYN!-raportti.

* Toisena pääkouluttajana ensimmäisessä suomalaisessa Varhaislapsuuden vuorovaikutupsykoterapian 4-vuotisessa et-psykoterapiakoulutuksessa (järjestäjänä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen psykoterapiaklinikka), v. 2005-2008 ja vastuukouluttajana ja koulutustyönohjaajana Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n ja Helsingin yliopiston varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutusohjelmissa (2011-2015; 2013-2017; 2017-2020).

* Suomen pikkulapsipsykiatrisen Pirpana-yhdistyksen (www.pirpana.fi) sihteerinä ja johtokunnan jäsenenä v. 2002-2005.

* Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiayhdistyksen hallituksen jäsen, muutaman vuoden sen perustamisesta.

 

Julkaisut: (siniset julkaisut linkkinä)

Sarkkinen, M. (2002). Vauvan ja depressiivisen äidin vuorovaikutussuhteen hoito – psykodynaamisia, äidin ja vauvan psykoterapian näkökulmia. Psykoterapia (3), s. 196-212.
Sarkkinen, M. (2003). Masentunut äiti – tyydyttävän äitiydenkokemuksen ulkopuolella. Kirjassa: Vauvan ja äidin varhainen vuorovaikutus (toim. Niemelä-Siltala-Tamminen), 283-305. WSOY.
Sarkkinen, M. (2003). Dyadinen vauvan ja masentuneen äidin kotikäyntihoito. Kirjassa: Vauvan ja äidin varhainen vuorovaikutus (toim. Niemelä-Siltala-Tamminen), s. 460-473. WSOY.
Sarkkinen, M. & Juutilainen, K. (2007). Vauvaperheen masentunut äiti neuvolassa. Kirjassa: Neuvolatyön käsikirja, s.316-334. Tammi.
Sarkkinen, M. & Savonlahti, E. (2007). Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa. Kirjassa: Neuvolatyön käsikirja, s.105-110. Tammi.
Sarkkinen, M. & Savonlahti, E. (2007). Vauvaikäisten autismiriskin tunnistaminen ja vuorovaikutushoito. Kirjassa: Neuvolatyön käsikirja, s. 282-286. Tammi.
Sarkkinen, M. (2008). SYLKKYYN! – vauvapsykiatrista, hoidollista ja psykoterapeuttista vauvaperhetyötä mahdollistamassa. Raportti. HUS/HYKS, lastenpsykiatria.
Sarkkinen, M. (2010). Tyydyttävän äitiyden ulkopuolella. Fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus uudelleensynnyttäjän masennuskokemuksesta. Lisensiaattitutkimus. Turun yliopisto, psykologian laitos.
Sarkkinen, M. & Niemelä, P. (2010). Vauvaperhetyöntekijän MASU-haastattelu.
Sarkkinen, M. & Juutilainen, K. (2011). Synnytyksenjälkeinen masennus. Kirjassa: Masennus (toim. Heiskanen-Huttunen-Tuulari), s. 337-353. Duodecim.
Sarkkinen, M. & Savonlahti, E. (2014). Raskausajan vuorovaikutuspsykoterapia. Psykoterapia 33(2), s. 93-110.

 

Psykologi-lehti 4/2020:

https://psykologilehti.fi/vauvan-puolesta-puhuja/

 

Muuta:

Diat:

Treating Early Signs of Autism